Όροι χρήσης

Συμφωνώ και αποδέχομαι πλήρως :

1. Σε κάθε επίσκεψη μου στο δικτυακό τόπο, BetDays.com, ο οποίος ανήκει στην εταιρία Zilio Web Ltd, θα εφαρμόζω και θα δεσμεύομαι από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Συνεπώς η χρήση του δικτυακού τόπου BetDays.com, αποτελεί από μέρους μου την πλήρη και ανεπυφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης.

2. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε σκοπό αντίκειται στο Νόμο και τα χρηστά ήθη, συμπεριλαμβανομένου: την χρήση της ιστοσελίδας με τρόπο ο οποίος καταστρατηγεί τα δικαιώματα τρίτων, περιορίζει την χρήση της ιστοσελίδας από τρίτους, εμπλέκεται σε οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά, παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ή δημοσιοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων, μεταδίδει άσεμνο ή/και προσβλητικό περιεχόμενο, περιέχει επιβλαβή ή/και επιζήμια προγράμματα (όπως ιοί κτλ), μεταδίδει προστατευόμενο υλικό από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και παράκαμτει μέτρα ασφαλείας της ιστοσελίδας.

3. Το συντακτικό υλικό, οι προσφερόμενες υπηρεσίες αλλά και το λογισμικό που βρίσκονται στον δικτυακό τόπο BetDays.com, με εξαίρεση ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Zilio Web Ltd και διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ρητά απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, επανέκδοση, τροποποίηση, ανακοίνωση, μετάδοση, μετάφραση προσαρμογή, διασκευή ή οποιαδήποτε μετατροπή κάθε υλικού, στατιστικών στοιχείων, υπηρεσίας ή λογισμικού χωρίς προηγούμενη έγραπτη έγκριση του BetDays.com . Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκτύπωση και αντιγραφή των ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα αλλοιωθούν, τροποποιηθούν ή μεταβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο και μόνον εφόσον προορίζονται για προσωπική χρήση.

4. Το BetDays.com δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες άλλων ιστοσελίδων οι οποίες παραπέμπτονται μέσω δεσμών (links) από την ιστοσελίδα του, αλλά ούτε εγγυάται για την διαθεσιμότητα ή την ασφάλεια τους. Η χρήση του BetDays.com πραγματοποιείται αποκλειστικά με ευθύνη σου και αποδέχεσαι ότι όλες οι πληροφορίες αλλά και υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως οποιαδήποτε παιρεταίρω εγγύηση. Το BetDays.com καταβάλει προσπάθειες έτσι ώστε το περιεχόμενο του να απαρτίζεται απο ακριβής και ενημερωμένες πληροφορίες υψηλής ποιότητας. Σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύητα και πληρότητα του περιεχομένου το οποίο δημοσιεύται. Κατά συνέπεια δεν φέρει καμία ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως. Ο BetDays.com δεν μπορεία να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή κόστος προκληθεί από την χρήση υπηρεσιών ή προιόντων για τα οποία αποκτήθηκε πρόσβαση ή επικοινωνήθηκε μέσα από το BetDays.com και αφορούν άλλες εταιρίες.

5. Όλες οι επι μέρους πληροφορίες οι οποίες προέρχονται απο το BetDays.com και αφορούν την περιγραφή αγαθών και υπηρεσιών αλλά και των χαρακτηριστικών τους παραδίδονται στο BetDays.com από τους αντίστοιχους παροχείς των αγαθών και υπηρεσιών οι οποίοι και διατηρούν την πλήρη ευθύνη τήρησης όλων των σχετικών νόμων και κανονισμών. Οι ίδιοι παροχείς είναι υπεύθυνοι αστικά και ποινικά για το περιεχόμενο την νομιμότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν. Το BetDays.com περιορίζεται αποκλειστικά στην μετάδοση τους μέσα της ιστοσελίδας του και δεν φέρει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

6. Η εγγραφή μου στις υπηρεσίες του BetDays.com προυποθέτει τις αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που θα μου ζητηθούν στις σχετικές φόρμες εγγραφής. To BetDays.comδιατηρεί το απόλυτο διακαίωμα αποδοχής, εγγραφής και διατήρησης ιδιότητας μέλους καθώς και την κατάργηση του σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε εκ τον αναφερομένων όρων. Σχετικά με τις ηλεκτρονικές τηλεδιασκέψεις (forum) τα οποία μπορεί να λάβουν χώρα στο δικτυακό χώρο του BetDays.com , αναλαμβάνω την υποχρέωση να σεβαστώ και να τηρήσω τους κανόνες ευγενίας, κόσμιας συμπεριφοράς και διακριτικότητας καθώς επίσης και τους κανόνες οι οποίοι απαρτίζουν το κυπριακό και διεθνές δίκαιο. Το BetDays.com παρακολουθεί και καταγράφει την δικτυακή κίνηση του site μέσω cookies για τα οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκαταστήσει με σκοπό την διευκόλυνση του χρήστη που επισκέπτεται την ιστοσελίδα καθώς επίσης και την μέγιστη βελτιοποίηση υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.

7. Το BetDays.com σου παρέχει τη δυνατότητα αναπτύξης της δικιάς σου ηλεκτρονικής τηλεδιασκέψεις (forum), σχολιάζοντας δημοσιευμένα άρθρα με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Ωφείλεις να τηρείς τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβείς σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Το BetDays.com διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού σου μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Το BetDays.com σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις σου. Ως χρήστης διατηρείς το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζεις με τα μηνύματά σου. Σε περίπτωση που το BetDays.com λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιου/κάποιων μηνυμάτων που δημοσιεύσες θίγει τρίτα πρόσωπα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του μηνύματος ή ακόμα και του λογαριασμού σου.

8. Επειδή η πιστοποίηση της ταυτότητας κάθε Χρήστη είναι τεχνικά αδύνατη, το BetDays.com δεν εγγυάται ότι κάθε Χρήστης έχει την ταυτότητα που αναφέρει.

9. Το BetDays.com , σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμεση ζημία, η οποία πρέρχεται από την χρήση της ιστοσελίδας.

10. Οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και το website γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, την φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψή του BetDays.com και των διαφημιζόμενων του αποτελούν, μεταξύ άλλων, και ποινικά αδικήματα, και δίνουν στο BetDays.com το δικαίωμα να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων. Το αυτό ισχύει και για κάθε ενέργεια που θα είναι αντίθετη από τις από καιρού εις καιρόν οδηγίες που θα παρέχονται στους χρήστες και επισκέπτες του website, σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες του, αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των προσφερομένων υπηρεσιών. Το BetDays.com διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να διακόψει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα του όταν παραβιάσω τους αναγραφόμενους όρους.

11. Το BetDays.com δικαιούται, οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή την παροχή των αγαθών και υπηρεσιών, που παρέχονται στο web site ή να μεταβάλει την φύση και το περιεχόμενό τους. Επίσης, η παροχή των αγαθών και υπηρεσιών αυτών ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί είτε μόνιμα είτε προσωρινά, συνεπεία γεγονότων εκτός του ελέγχου ή ανεξαρτήτως της βουλήσεως του BetDays.com ο οποίος δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε σχετική ζημία μου.

12. Το BetDays.com σου παρέχει τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις σου καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το BetDays.com για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Το BetDays.com διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Το BetDays.com καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

13. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το BetDays.com ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του BetDays.com ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

14. Οι Υπηρεσίες παρέχονται απο το BetDays.com απολύτως δωρεάν σε όλους τους χρήστες και απαγορεύεται η μεταπώλησή τους, καθώς και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους (π.χ. ενσωμάτωση σελίδων της υπηρεσίας μέσα σε frames).

15. Σε περίπτωση που είσαι ανήλικος το BetDays.com δεν σου επιτρέπεται την πρόσβαση στις υπηρεσίες του οι οποίες μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από τον ίδιο. Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το BetDays.com δεν φέρει καμία ευθύνη.

16. Όλοι οι παραπάνω Όροι Χρήσης του BetDays.com διέπονται από τις διατάξεις του Κυπριακού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς το Ευρωπαϊκού Διακαίου καθώς και τις σχετικές Διεθνείς Διατάξεις και ερμηνεύονται βάσει των κανόνων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε διαφορά και οποιοδήποτε παράπονο εγείρεται αναφορικά με το περιεχόμενο και/η τις υπηρεσίες του BetDays.com θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας προς αποκλεισμό οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναγραφόμενους όρους κριθεί δικαστικός άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να επηρεάζεται ή/και θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το BetDays.com διατηρεί το δικαίωμα τροποίησης των παρόντων Όρων Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Οποιαδήποτε τροποίηση θα γίνεται μόνο γραπτά και θα περιλαμβάνεται αμέσως στο παρόν κείμενο με επιμέλεια του BetDays.com . Αποτελεί αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του χρήστη να ενημερώνεται σχετικά με τροποποιήσεις στους υπάρχοντες Όρους Χρήσης.

Αυτή η ιστοσελίδα είναι η επίσημη ιστοσελίδα του BetDays.com και περιέχει ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες. Πνευματικά Δικαιώματα (C) 2010, με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική αναπαραγωγή, εκχώρηση ή παραχώρηση χωρίς την έγγραφη άδεια του BetDays.com . Η πρόσβαση και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας υπόκειται στους Όρους Χρήσης, τους οποίους παρακαλείσε να αναγνώσεις προσεκτικά πριν επισκεφθείς το site του BetDays.com .

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>